Βακόνδιος Γεώργιος

Διευθύνων Σύμβουλος - Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Οικονομολόγος

Λολώνη Μαρία

Maritime and Industrial Symbiosis Programme Lead -EIT Climate-KIC

Οικονομολόγος

Παπαδάκη Λυδία

Ερευνήτρια - ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Οικονομολόγος

Χαδουμέλλης Ασημάκης

Διευθυντής Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκο Λαυρίου

Μηχανολόγος Μηχανικός, MBA

Χρησταντώνη Μαρία

Head of Sustainability, ESG and Climate Change Department

Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων