17:30 - 18:00
Προσέλευση παρευρισκόμενων
Τοποθεσία: Μηχανουργείο του Δήμου Λαυρίου
18:00 - 18:30
Άνοιγμα Εκδήλωσης & Χαιρετισμοί
Τοποθεσία: Μηχανουργείο του Δήμου Λαυρίου

Κ. Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Δήμου Λαυρίου
Κ. Γιώργος Βακόνδιος, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου
Κα. Μαρία Χρησταντώνη, Head of Sustainability, ESG and Climate Change Department, ΤΑΙΠΕΔ
Κ. Δημήτριος Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών,Αντιπρόεδρος ΔΣ, Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

18:30 - 18:40
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CLIMATHON ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
Τοποθεσία: Μηχανουργείο του Δήμου Λαυρίου

Λυδία Παπαδάκη, Υποψήφια Διδάκτορας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνήτρια ΕΚ ΑΘΗΝΑ

18:40 - 19:10
Κεντρική Ομιλία
Τοποθεσία: Μηχανουργείο του Δήμου Λαυρίου

“UN SDSN Global Climate Hub” Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Τεχνικό Πανεπιστήμιο Δανίας; Πρόεδρος European Association of Environmental Resource Economists, Διευθύντρια Μονάδας Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΚ ΑΘΗΝΑ, Πρόεδρος SDSN Global Climate Hub, Συμπρόεδρος SDSN Europe

19:10 - 20:30
Ομιλίες πάνω στις προκλήσεις
Τοποθεσία: Μηχανουργείο του Δήμου Λαυρίου

- «Κλιματική αλλαγή και ανθρώπινα δικαιώματα»
Δρ. Ντόρα Καραχάλιου, Τεχνικός σύμβουλος για περιβαλλοντικά θέματα και βιώσιμης ανάπτυξης, Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου
- «Ενεργειακή φτώχεια και κλιματική κρίση»
Καθηγητής Δημήτρης Δαμίγος, Σχολή Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, ΕΜΠ
- «Καινοτομώντας για το αύριο: η αναγκαιότητα μιας συστημικής προσέγγισης»
Μαρία Λολώνη, Maritime and Industrial Symbiosis Programme Lead, Climate-KIC
- «Επανασχεδιάζοντας βιώσιμες πόλεις»
Επίκουρη Καθηγήτρια Στέλλα Αποστολάκη, Τμήμα Επιστημών και Μαθηματικών, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρο Αριστείας για την Βιωσιμότητα, Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας
- «Η συμβολή των δήμων στο μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής-Δημοτικά Σχεδία Μείωσης Εκπομπών»
Αντιγόνη Βουδούρη, Προϊσταμένη Δ/νσης Αειφόρου Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
- «Ανάπλαση της κεντρικής περιοχής του Δήμου Λαυρίου»
Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Δήμου Λαυρίου
- «Καινοτομία για την Κλιματική Αλλαγή – Περιπτώσεις Μελέτης από την ΕΕ»
Δρ. Κώστας Δελλής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Μονάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΚ ΑΘΗΝΑ

20:30 - 21:00
Panel Discussion
Τοποθεσία: Μηχανουργείο του Δήμου Λαυρίου

Moderator: Κ. Θάνος Μπελαλίδης, Επικοινωνιολόγος, Ειδικός σε θέματα βιωσιμότητας

21:00 - 22:00
Networking and Drink
09:00 - 09:30
Check-in & Προσέλευση παρευρισκόμενων
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
09:30 - 10:00
Καλωσόρισμα και παρουσίαση πρόκλησης
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
10:00 - 10:15
Δομή Climathon, Χωρισμός σε ομάδες
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
10:15 - 11:30
Ομάδες Εργασίας
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
11:30 - 12:00
Διάλειμμα για καφέ
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
12:00 - 12:30
Εργαστήριο
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Εργαστήριο “Essential principles for business development”

12:30 - 14:00
Ομάδες Εργασίας
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
14:00 - 15:00
Διάλειμμα για μεσημεριανό
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
15:00 - 15:30
Εργαστήριο “How to pitch your idea”
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Λυδία Παπαδάκη, Υποψήφια Διδάκτορας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ερευνήτρια ΕΚ ΑΘΗΝΑ

15:30 - 17:00
Ομάδες Εργασίας
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
17:00 - 18:00
Παρουσιάσεις Ιδεών
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
18:00 - 18:30
Διάλειμμα και σύσκεψη κριτών για την επιλογή νικητών
Τοποθεσία: Αίθουσα Επίπλευσης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
18:30 - 19:00
Ανακοίνωση και Βράβευση νικητών
19:00 - 20:00
Συζήτηση και ελαφρύ ποτό